top of page

KONSEPT

AKVAREFORMA AS ambisjon er å bidra til å utvikle en mer bærekraftig oppdrettsnæring. For å lykkes vil vi etablere et nytt helhetlig system for lakseoppdrett. Fra et cluster av eksisterende kunnskap satt sammen i en sirkulærøkonomiskramme, vil produksjonen være mer bærekraftig og ha store utviklingsmuligheter.

 

Innenfor de rammene norsk fiskeoppdrett arbeider under i dag, er mulighetene til volumvekst redusert av faktorer som tilgang på bærekraftig fôr, lakselus og sykdom. Vår løsning er å kombinere flere kjente teknologier der oppdrett av laks vil bli produsert i lukkede merder i sjø, og fisken fôret på lokalt dyrket fôr fra lavtrofisk akvatisk biomasse. 

 

Fôr utgjør opptil 83 prosent av norsk laks’ klimagassutslipp og skyldes bruk av soya og fiskemel fra Sør-Amerika.

"(Greenhouse gas emissions of Norwegian seafood products in 2017, oppdaterte tall 20. mai 2020)."

" I tillegg stammer 75 prosent av innholdet i norsk laksefôr fra land."  "Nofima.Aas, T.S, et al. 2019. Utilization of feed resources in the production of Atlantic salmon (Salmo salar) in Norway." 

 

De økende sjøtemperaturene som vi observerer, kan også redusere produksjonskapasiteten i dagens anlegg. Næringen står overfor store utfordringer som myndighetene vil stille nye og strengere krav til. Grunnrente ble foreslått innført som et resultat av at næringen utnytter fellesareal til egen vinning. Styrking av lobbyvirksomhet mot myndighetene en vanlig problemløser for næringen i dag. (“Grunnlaget for det nye trafikklyssystemet er ikkje godt nok, meiner havbruksbedriftene som varslar søksmål mot Nærings- og fiskeridepartementet.” Sunnmøringen 3.7). 

Med en helhetlig sirkulær havbruksløsning vil dette arealet bli brukt med mindre miljøpåvirkning, og kunne utvide potensialet for økte verdier for alle. I vår tidsramme er dette konseptet i fullskala innen 10 år der vi spiller på lag med naturen.

 

Spesielt er insektproduksjon, tunikatdyrking og slambehandling lite utviklet i fiskeoppdrett. De er spesielt gode kandidater for utvikling. Bruk av slam er en god kandidat for bioenergi og gjødsling av blant annet grønnsaksproduksjon. Vi sitter vi på høy kompetanse innenfor flere felt som kan inngå i å modne dette konseptet.

Teknologien for lukkede merder er i rivende utvikling og nettverket FLO Sjø sitter på mange løsninger allerede. Kontrollerte systemer gir en betydelig bedring av fiskehelsen (Akvafuture AS) noe som viktig for å kunne øke volumet og redusere fôrspill.

 

Det er vår påstand at en kombinasjon av lavtrofiske ingredienser sammen med egenprodusert insektsprotein fra marint protein vil bedre fiskens kvalitet og kondisjon. Det nye laksevolumet vi initierer vil også ha mindre klimapåvirkning enn dagens lakseproduksjon, noe som på sikt vil være meget godt for omdømme til hele næringen. 

 

AKVAREFORMA AS, gjennom Morten K. Midtbø, har avtale for bruk av dyrkningspatentet (NO20171632 (A1) - SYSTEM AND APPARATUS FOR CULTIVATING AND HARVESTING AQUATIC BIOMASS) utviklet sammen med Ivar Andreassen i Akvatotal AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forråstoffet skal utelukkende ha et marint opphav og være uten noen former for kunstige tilsetningsmidler. Fôret vil bestå av blant annet lavtrofiske organismer som tare, sekkedyr, blåskjell og insektsprotein. Dette skal redusere eller helst full ut erstatte importert fiskemel, palmeolje, raps og soya. 

 

Gjennom oppskalering og effektivisering i fôrproduksjonen er det god grunn til å tro at vi skal klare å produsere laks til en overkommelig pris. Fisken blir det den spiser. Dermed kan man produsere kvalitetslaks med en høyere potensiell salgspris enn laks produsert i dagens tradisjonelle lineære system.

 

Undersøkelser blant mange fôrproduserter og i markedet generelt viser at det er vilje til å betale godt for kvalitetsfisk som kan gi god lønnsomhet i dagens marked. Vi er ikke tvil om at en slik laks vil skape standard for hva markedet kommer til å etterspørre! Det er også mulig å anvende fôrråstoffet til blant annet kylling, gris, hund, kattemat og helsekost. Vi ser på flere muligheter innenfor marin bioprospektering som kan være aktuelle senere.

20161005_160133_Morten3.jpg
IMG_8576 Larver.JPG
Screenshot_20200517-093603_Messages Tare
20161023_135735_IVAR KYST.jpg
bottom of page