VEIEN VIDERE

Vår forretningside er bygget rundt god opparbeidet kunnskap om bærekraftig fôrråstoff og utvikling 

av patentert dyrking og høstingsutstyrt over flere år. Å realisere konseptet krever at man søker

samarbeid med ressurspersoner og bedrifter som raskt kan bringe oss videre FREM og OPPOVER.

 

​​Dette skjer i første fase:

  1. Søke samarbeidspartnere

  2. Hente styrings og investeringskapital

  3. Søke en utviklingskonsesjon

  4. Bygge dyrkingsutstyr for lavtrofisk akvatisk biomasse

  5. Sette ut på godkjent lokasjon

  6. Begynne å dyrke og høste

  7. Foredle og tørke biomassen

  8. Produsere fôrråstoff/pellets 

  9. Oppdrette laks for salg

  10. Optimalisere og utvide

Lykkes vi med dette har vi bidratt til bærekraftig matproduksjon og lokale arbeidsplasser 

i mange generasjoner fremover.

Har du gode ideer og tips, ta kontakt!!!

AKVAREFORMA

© 2021 Akvareforma AS. Alle rettigheter reservert. Org nr.: 925 039 527