Sol inn - Laks ut prinsippet

 

- Sirkulært konsept for oppdrett av laks

- Ved hjelp av på egenprodusert fôr

- Lukket i sjøanlegg 

- Klima og næringssalt positivt 

  

Laksebilde EM.pptx.jpg

 

Lakseoppdrett er etablert som en næring med gode marginer. For å ta del i den må aktørene enten betale en dyr inngangssum, eller vise stor grad av innovasjon.

 

AKVAREFORMA AS skal produsere laks etter et unikt sirkulært konsept med et sterkt fokus på reell bærekraft. Innovasjonsgraden vil plassere selskapet innenfor de rammene det som er forventet at myndighetene legger for utdeling av ny produksjonskapasitet for laks. Fra lokalt dyrket biomasse, med et arealeffektivt patentert dyrkingssystem, vil selskapet konstruere et fôr med høyt innhold av marine ingredienser. Dette gjør fôret ekstra godt egnet for lakseproduksjon, med god fiskehelse, bedre kvalitet, lavere fôrfaktor og dødelighet som belønning. 

 

Ved å benytte lukkede merder i sjø minskes risiko for produksjonstap fra lus, sykdom, rømming og varmere kystvann. Oppdrett og fôringrediens produksjon kan plasseres i nærliggende marine næringsparker. Lukkede systemer er også nødvendig for å utnytte de sirkulære sidestrømmer som på sikt vil gi selskapet bedre lønnsomhet. Selskapet skal synliggjøre at dette er et realistisk design på fremtidens oppdrett. Med konsesjonene på plass har selskapet som mål å etablere seg som en velfungerende aktør og premissleverandør innenfor norsk lakseoppdrett og på sikt internasjonalt. AKVAREFORMA`s konsept er unikt og svarer på klima og mijøutfordringene som verden står overfor med hensyn til trygg matproduksjon.