VELKOMMEN TIL AKVAREFORMA

Fullverdig bærekraftig sirkulært oppdrettssystem

Vi utvikler verdens mest miljøvennlige måte å oppdrette laks (Salmo Salar).

Vår visjon:

Norsk oppdrettsnæring skal og bør ha et evighetsperspektiv!!! 

        

Vår løsning for å få tilbake en marin laks er et sirkulært havbruk vha disse kriteriene:
  • Produsere lokalt marint fôr ved hjelp av egenutviklet patentert teknologi

  • Bruke egenprodusert fôr til oppdrett av egen laks

  • Bruke flytende lukkede oppdrettsanlegg i sjø 

  • Sørge for at det blir full resirkulering i produksjonssyklusen

  • Bruke utelukkende materialer som scorer høyt i et klima og miljøregnskap

  • Skape lokal forankring med arbeidsplasser langs hele Norges kyst

Vårt mål:

Fullskala innen 10 år, der vi har oppnådd en fullverdig sirkulær produksjon, og alle ressursene blir håndtert og brukt på ny.

AKVAREFORMA

© 2020 Akvareforma AS. Alle rettigheter reservert. Org nr.: 925 039 527