top of page

VELKOMMEN TIL AKVAREFORMA

Proteiner og materialer fra havet innenfor økologiske rammer

AKVAREFORMA er et aksjeselskap som bruker potensialet som ligger i lavtrofisk akvatisk biomasseproduksjon gjennom en sirkulærøkonomisk tilnærming. Dette inkluderer blant annet tunikater, blåskjell og tare.

Vi har vært med å utvikle en patentert og arealeffektiv metode for dyrking og høsting. Dette systemet fungerer som naturens egne renseanlegg, tilbyr økosystemtjenester av høy kvalitet, og gir oss en rekke produkter med anvendelsespotensial innen:

  • Biodrivstoff

  • Biomaterialer

  • Fiskefôr

  • Helseprodukter

  • Mat

  • Tekstilfiber

Vårt mål er også å bidra til at norsk oppdrettsnæringen på sikt kan produsere blant annet klima- og næringsnøytral/positiv laks/fisk innenfor bærekraftige rammer, med et evighetsperspektiv.

bottom of page