VELKOMMEN TIL AKVAREFORMA

Fullverdig sirkulært oppdrettssystem

Vi utvikler fremtidens måte for å oppdrette laks (Salmo Salar).

 

Lakseoppdrett er etablert som en næring med gode marginer. For å ta del i den må aktørene enten betale en dyr inngangssum, eller vise stor grad av innovasjon.

 

AKVAREFORMA AS skal produsere laks etter et unikt sirkulært konsept. Innovasjonsgraden vil plassere selskapet innenfor de rammene det som er forventet at myndighetene legger for utdeling av ny produksjonskapasitet for laks. Fra lokalt dyrket biomasse, med et arealeffektivt patentert dyrkingssystem, vil selskapet konstruere et fôr med høyt innhold av marine ingredienser. Dette gjør fôret ekstra godt egnet for lakseproduksjon, med god fiskehelse, bedre kvalitet, lavere fôrfaktor og dødelighet som belønning. 

 

Ved å benytte lukkede merder minskes risiko for produksjonstap fra lus, sykdom, rømming og varmere kystvann. Oppdrett og fôringrediens produksjon kan plasseres i nærliggende marine næringsparker. Lukkede systemer er også nødvendig for å utnytte de sirkulære sidestrømmer som på sikt vil gi selskapet bedre lønnsomhet. Selskapet skal synliggjøre at dette er et realistisk design på fremtidens oppdrett. Med konsesjonene på plass har selskapet som mål å etablere seg som en velfungerende aktør i norsk lakseoppdrett i løpet av 10 år.