top of page
  • Facebook
  • Facebook

OM OSS

Contact
20200706_185056_Morten.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Spotify

Morten Kjellevold Midtbø

Entreprenør / Teknologisjef

 

Cand.Scient i maringeologi/geofysikk fra Universitet i Bergen og Tromsø. Høyere utdannelse innen akvakultur fra Fiskerihøgskolen i Tromsø.

Yrkesutdannelse i akvakultur fra Austevoll.

"Jeg er opptatt av næringspolitikk, miljø, klima -og bærekrafts- problematikk med havet som hovedfokus".

Jeg har siden 2013 vært entreprenør innenfor akvakultur der mitt hovedfokus har vært utvikling av dyrkings- og høstingsmetodikk for tare, sekkedyr og blåskjell for å kunne utvikle bærekraftig lokalprodusert fôr. Her har tegning, prototype-bygging og ikke minst uttesting vært helt sentrale arbeidsoppgaver. 

 

Jeg har også allsidig og nyttig erfaring innenfor oppdrettsnæringen (matfisk/laks), som teknisk inspektør i et overvåknings/ROV firma, i oljeindustrien (16 år som geofysiker i en rekke ulike posisjoner) og innenfor bygg og anlegg i familiebedrift".

Kontakt: Tlf: 94161339, epost: morten@akvareforma.no

Fredrik Isdal

Styreleder

Forretningsmann over mange år innen en rekke forretningsområder i inn og utland.

Kontakt: Tlf: 90566131, e-post: akvareforma@akvareform.no

  • Facebook
  • LinkedIn
c659fbde-4099-4dde-9d9a-d031e1023f96 kje

Kjell Magne Fagerbakke

Daglig leder

 

Dr. Scient i Marin mikrobiologi fra Universitet i Bergen.

Har erfaring fra tradisjonell blåskjelldyrking med oppsett og drift av eget anlegg.

Driver i dag i tillegg til AKVAREFORMA diverse organisasjonsarbeid, og han følger spesielt med på utviklingen av sirkulær økonomi.

"Eg vil bidra til å etablere biologiske og tekniske metodar og løysninger som er bærekraftig i åra som kjem".

Kontakt: Tlf: 40287820, epost: kjellmagne@akvareforma.no

20170703_183404.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn

Janne Kjellevold Midtbø
Rådgiver / Styremedlem
 
Cand. Scient i marin biokjemi/bioteknologi fra Norges Fiskerihøyskole (Tromsø).
Lektor med tilleggs utdannelse -underviser i matematikk, naturfag og norsk.

"Eg er oppvaksen i fiskerikommunen Austevoll. Mi hovedinteresse er ernæring i kombinasjon med læring. Eg er overtydd om at ved å gje mat med godt næringsinnhald kan me forebygge helseproblemer og auke læringsutbytte i skulen og samfunnet ellers. Det å ta vare på miljøet og livsgrunnlaget vårt er heilt avgjerande, og eg bruker mykje av tida mi på å arbeide for dette. Me treng bærekraftige arbeidsplassar langs kysten, og konseptet til AKVAREFORMA AS er som skapt for dette. Potensialet til å eksportere dette konseptet ut i verda er stort"!!!.
 Kontakt: Tlf: 91324073, e-post: akvareforma@akvareforma.no

Eirik Hordvik

Styremedlem -  statsautorisert revisor/ siviløkonom - MBA, Norges Handelshøyskole i Bergen

Kontakt: Tlf: 40476791, e-post: akvareforma@akvareforma.no

Kontakt oss

Takk for innsendingen din!

  • Facebook
bottom of page