top of page

VELKOMMEN TIL AKVAREFORMA

Fullverdig sirkulært oppdrettskonsept 

Oppdrett og matproduksjon på naturens premisser

ATLANTIC%20SALMON%20salmo%20salar%20SWIM

AKVAREFORMA er et aksjeselskap som bruker en sirkulærøkonomisk tilnærming for å utvide vekstpotensialet i produksjon av fisk gjennom regenerativt havbruk. Selskapet vil bidra til at norsk oppdrettsnæring kan produsere en blant annet klima- og næringssalt nøytral/positiv laks, i bærekraftige rammer, med et evighetsperspektiv.

      : Løsningen til et sirkulært regenerativt havbruk er                         

  • Produksjon av lokalt marint fôr ved hjelp av patentert teknologi.

  • Bruke egenprodusert fôr til oppdrett av egen laks/fisk.

  • Bruke flytende lukkede oppdrettsanlegg i sjø (FLO). 

  • Ha full resirkulering av alt som inngår i produksjonssyklusen.

  • Bruke utelukkende materialer som scorer høyt i et klima og miljøregnskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page