INVESTERE

Siste nytt

 

Tilbud om rettet emisjon i AKVAREFORMA AS  september 2021

 

Selskapet skal ut å hente kapital til fase 1. Det er utarbeidet et prospekt og et mer utfyllende notat for denne emisjonen. 

Ta kontakt via kontaktskjema hvis du/dere er interessert å lese om det mest innovative og fremtidsrettede prosjektet som finnes innenfor norsk oppdrettsnæring. Det blir ikke sendt ut noe uten at det er signert en fortrolighetsavtale.