INVESTERE

Siste nytt

 

Tilbud om rettet emisjon i AKVAREFORMA AS  Juni 2021

 

Selskapet skal ut å hente kapital til fase 1. Det er utarbeidet et prospekt for denne emisjonen. 

Ta kontakt via kontaktskjema hvis du/dere er interessert og få det sendt over.


For ytterligere informasjon om AKVAREFORMA AS og konseptet som skisseres, er det utarbeidet et informasjonsnotat som vil bli tilsendt på forespørsel.